KoszykKoszyk Wartość: 0.00 | Liczba biletów: 0

Zakup biletów on-line

Rejestracja

Regulamin rezerwacji internetowej Muzeum –Zamek w Łańcucie

 1. System rezerwacji internetowej umożliwia rezerwację biletów wstępu do Muzeum dla grup zorganizowanych.
 2. Rezerwacja internetowa biletów wstępu może być dokonana jedynie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 3. Warunkiem przyjęcia rezerwacji jest prawidłowe zgłoszenie oraz wolny termin zwiedzania w określonym dniu i godzinie.
 4. Rezerwacji można dokonywać przez całą dobę, ale nie później niż 5 dni poprzedzające zwiedzanie Muzeum.
 5. Rezerwacja jest usługą bezpłatną.
 6. Dokonana rezerwacja musi być potwierdzona przez zamawiającego pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej 3 dni przed terminem.
 7. Rezerwacja bez potwierdzenia będzie automatycznie usuwana.
 8. Informacja potwierdzająca rezerwację przesyłana jest automatycznie na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 9. Rezerwację można anulować w terminie do 3 dni przed planowanym zwiedzaniem drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 10. Rezerwacja może być anulowana przez Muzeum z przyczyn technicznych lub wydarzeń losowych, niezależnych od Muzeum. O anulowaniu zwiedzania Muzeum poinformuje klienta telefonicznie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej.
 11. Wszystkie informacje dotyczące rezerwacji będzie można uzyskiwać drogą elektroniczną lub telefonicznie w godzinach pracy Muzeum.
 12. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawidłowych danych w zamówieniu, a także za mogące wystąpić zakłócenia techniczne w transmisji danych.
 13. W ilości biletów należy uwzględnić osoby uprawnione do biletu bezpłatnego: dzieci do 7 lat i inne osoby określone: → w ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r . [Dz.U.
  z 2017 r. poz. 972 i 1086], art. 10 ust. 4;
  → w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1471)
 14. Bilety wykupić należy w kasie Muzeum podając numer rezerwacji nie później niż
  30 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
 15. W przypadku nie wykupienia w określonym terminie zarezerwowanych biletów Muzeum nie gwarantuje zwiedzania Muzeum-Zamku w Łańcucie w tym dniu.
 16. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w grupie nie mniejszej niż 10 osób.

Dane podstawowe

Dane adresowe

Imię i nazwisko lub nazwa firmy

Dane kontaktowe

* gwiazdką zostały oznaczone pola wymagane do wypełnienia